DOTACJE

Wykaz maszyn zakupionych na podstawie umowy nr WP-II-P.433.5.259.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Wdrożenie produkcji urządzeń wielkogabarytowych dla branży offshore"

Nr RPKP.05.02.02-04-024/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

– Osi priorytetowej: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
– Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
– Podziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

TOKARKA KARUZELOWA VTL-4500 ATC+C:

Maksymalna średnica toczenia: 4800 mm
Nośność stołu: 30000 kg

MASZYNA FREZUJĄCO-WIERCĄCA Z WYSUWANYM WRZECIONEM HMB 130:

Wymiary stołu: 1800 x 2200 mm
Nośność stołu: 25000 kg

UNIWERSALNE CENTRUM OBRÓBCZE W WERSJI 5-OSIOWEJ DECKEL MAHO DMU 75:

Zakres roboczy: 750 x 650 x 560 mm
Średnica stołu obrotowego: 650 mm
Wymiary: 800 X 650 mm
Nośność stołu: 600 kg