POZOSTAŁE USŁUGI

W początkowym okresie działalności Spółki podstawowym zakresem działalności było utrzymanie ruchu w produkcji ciągłej.

Przez szereg lat działania rozbudowano park maszynowy, uzyskano szereg uprawnień a przede wszystkim rozszerzono kompetencje kadry pracowniczej. W efekcie zdywersyfikowania działalności, głównymi obszarami działania stały się: świadczenie usług utrzymania ruchu w produkcji ciągłej oraz realizacje projektów do przemysłów offshore, motoryzacyjnego oraz maszynowego.

Niezależnie od wskazanych kierunków działania Spółka realizuje projekty jednostkowe do innych gałęzi przemysłu wykonując prefabrykacje, naprawy i montaże wszelkiego rodzaju konstrukcji przemysłowych i budowlanych ze stali węglowych i stopowych. Posiadamy specjalistyczne maszyny i również do obróbki wielkogabarytowej. Kompleksowość świadczonych usług zapewniają nowoczesne śrutownia i malarnia na mokro. Nasi spawacze to wysoko wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadamy szeroki zakres uprawnień.

Podejmujemy się produkcji i montażu konstrukcji stalowych a najwyższą jakość świadczonych usług zachowujemy angażując do realizacji doświadczoną grupę inżynierów i montażystów posiadających wysokie kwalifikacje i odpowiednią wiedzę.

47

OTWARCI NA NOWE PROJEKTY

Nasz ciągły rozwój pozwala na ukierunkowanie się także na projekty jednostkowe wpisujące się w inne gałęzie przemysłu w zakresie prefabrykacji, napraw czy montaży.

WIESŁAW GOLEC, CZŁONEK ZARZĄDU