MISJA I WIZJA

REMSOD gwarantuje profesjonalne usługi dla przemysłu znajdując równowagę między terminowością, wysoką jakością i konkurencyjną ceną.

Realizując misję , kierujemy się naszymi wartościami jakimi są: moralność, odpowiedzialność i dochodowość.

KLIENCI
Wspomaganie partnerów biznesowych w tworzeniu i dostarczaniu wyrobów zgodnych z ciągle rosnącymi wymaganiami rynku.

PRACOWNICY
Inspirowanie ludzi do najlepszego wykorzystania swojego potencjału, dając im satysfakcję z wykonywanej pracy.

PORTFOLIO
Dostarczanie produktów i usług przemysłowych dla kluczowych gałęzi przemysłu, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

WARTOŚĆ FIRMY
Budowanie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości firmy.

SPOŁECZNOŚĆ
Wspieranie inicjatyw i działań lokalnej społeczności.